Tag: Fahat

Results

  • Olmos

    Nowy nadzorca więzienia, który zajął stanowisko po tragicznej śmierci poprzednika - [[:nal-haddah | Nal-Haddaha]]. Dzięki jego wstawiennictwu [[:michal | Vik]] i [[:adrian | Thufir]] uniknęli śmierci poprzez zrzucenie z krawędzi najwyższego poziomu …

  • Takris

    Takris jest jednym z najwybitniejszych naukowców pracujących dla Fahatu. Obecnie zajmuje się ważnym projektem, którego szczegóły nie są znane opinii publicznej. Wieść niesie, że jego laboratorium znajduje się na I poziomie. Jednym ze zleceń [[:drey | …