Mechanika Miasta

Czas

Czas rozgrywki dzielimy na dwa okresy – przygody oraz cykle.
Podczas przygody bohaterowie graczy bezpośrednio biorą udział w historii (a my spotykamy się, by to odgrywać).
Cykl natomiast to czas pomiędzy przygodami, podczas którego BG zarządzają Nihliesh doradzając obecnemu władcy jako Czarna Rada. Podczas cyklu BG mają również do wykorzystania jedną akcję – np. próba zaprzyjaźnienia z NPC, zbadanie sekretu odkrytego podczas przygody (właściwie zależy to od inwencji gracza). Akcja może zostać również wykorzystana do próby rozwiązania problemu Nihliesh.

Zasoby

Miasto posiada pięć zasobów, którymi trzeba efektywnie zarządzać, by mogło się rozwijać. Te zasoby to żywność, energia, materiał, numenery oraz błyszki.
Żywność to zbiorcza nazwa na to, co mieszkańcy mogą spożyć. Brak jedzenia powoduje spadek zadowolenia w mieście.
Energia wykorzystywana jest do zasilania miasta, zarówno w stanie spoczynku (oświetlenie, windy, przeróżne starożytne numenery wykorzystujące energię), jak i podczas przemieszczania się. Brak energii również powoduje spadek zadowolenia.
Materiały to zbiór wszelkich substancji, które mogą posłużyć do budowy i przebudowy miasta.
Numenery to pozostałości dawnych cywilizacji, które znalazły nowe zastosowanie w dzisiejszych czasach. Przydają się do konstruowania i naprawy wszelkich starożytnych urządzeń.
Błyszki to waluta obowiązująca w dziewiątym świecie. Im więcej błyszków, tym bogatsze jest miasto (a właściwie to jego władca).

Miasto posiada również szereg statystyk, takich jak zadowolenie, liczba mieszkańców i żołnierzy, wysokość podatków i koszt utrzymania armii. Najistotniejszą ze statystyk jest zadowolenie – niskie może prowadzić do zamieszek, a nawet buntu, zaś wysokie zwiększy bogactwo miasta.

Aktualne wartości statystyk i zasobów można znaleźć tutaj.

Mechanika Miasta

Nihliesh MJP