Nihliesh (mechanika)

Statystyki:

Zadowolenie: Niskie (20%)
Mieszkańcy: 25000, niskie podatki (1 błyszk/100 mieszkańców)
Armia: 4000 żołnierzy, średni żołd (3 błyszki/100 żołnierzy), wysokie morale (70%)

Zasoby (posiadana wartość/produkcja/zużycie):

Żywność – 500/0/250
Energia – 500/0/250
Materiały – 500/0/0
Numenery – 400/0/0
Błyszki – 1000/250/120

Nihliesh (mechanika)

Nihliesh MJP