Nihliesh

I Rada Nihliesh

Po wybraniu planu działania – mimo protestów części dowódców, większość rady zgodnie przyznała, że należy się skupić na przetrwaniu. Nim jednak będzie można przygotować wyprawę należało rozwiązać kilka bardziej naglących spraw…

1. Brak siły roboczej
Najistotniejszą kwestią była sprawa braku siły roboczej, która do tej pory napędzała tryby Nihliesh – więźniów. Dotychczas to na ich barkach spoczywała produkcja energii, uprawa roślin i wydobycie churnu. Po buncie Czerwonych Szponów w więzieniu na pierwszym poziomie pozostali nieliczni, którzy byli zbyt słabi, by wziąć udział w zdobywaniu miasta.

2. Wojny gangów
Równie nieciekawa była sytuacja na drugim poziomie. Po pozbyciu się przywódczyni Choddos gang rozpadł się na niewielkie bandy, które walczyły ze sobą o strzępy władzy. Podpalenia, morderstwa, kradzieże, rozboje i wymuszenia stały się chlebem powszechnym. Za czasów Rodziny również się zdarzały, ale wtedy przynajmniej nie rabowano tych samych obywateli wielokrotnie. W końcu nie zarzyna się anina znoszącego złote jaja.

3. Biała Ręka
Członkowie Białej Ręki zostali zdziesiątkowani – ci, którzy nie zginęli z rąk Czerwonych Szponów ponieśli śmierć podczas zdobywania górnych poziomów Nihliesh. Niemniej jednak część z nich nadal żyje.
Z jednej strony, byli niegdyś członkami wrogiego gangu. Z drugiej – czy walcząc w słusznej sprawie nie zapracowali na swoją wolność?

Comments

– Musimy rozwiązać problem pozostałości Białej Ręki, znim wyrządzą zbyt wiele zniszczeń – powiedział Grok, do złudzenia przypominający ogromną zieloną jaszczurkę. – Przy obecnie malejącym stanie naszych zapasów i braku w sile roboczej, musimy łapać się każdej możliwości na jaką się natkniemy. Pomimo waszej wzajemnej wrogości powinniśmy przynajmniej spróbować przeciągnąć ich na naszą stronę. Patrząc na to z ich strony pozostaje im tylko to, lub śmierć. Wybór powinien być prosty, a jeśli zdecydują inaczej to będziemy gotowi na bardziej brutalne rozwiązanie.

I Rada Nihliesh
 

Podjęte decyzje:

1. Problemem braku siły roboczej zajął się Vik. Udał się do linga z I poziomu – szalonego wynalazcy znanego jako Szybkie Palce. W zamian za numenery udało mu się przekonać linga do wyprodukowania maszyn, które zajmą się produkcją zamiast więźniów.
[+150 produkcja żywności, +150 produkcja energii, +150 produkcja materiałów, -400 numenery].

2. Balthazar podjął ostrą politykę wobec szalejących gangów. Część obecnej armii Nihliesh dostała przydział na II poziomie, pod dowództwem Ulma, dawnego członka Straży Nihliesh, obecnie członka Czerwonej Rady. Oddziały Ulma miały utrzymać porządek na ulicach II poziomu – jeśli będzie trzeba to nawet używając siły.
[brak zmian]

3. Zgodnie z sugestią Groka resztki Białej Ręki zostały wcielone do armii Nihliesh. Jednostki rozproszono po różnych oddziałach Czerwonych Szponów, by nie stanowiły problemu. Niestety, dawni wrogowie, zmuszeni pracować razem, nadal pałali do siebie niechęcią.
[+1000 żołnierzy, -10% morale żołnierzy]

I Rada Nihliesh
 

Stan Nihliesh po I sesji Rady.

Zadowolenie: Niskie (20%)
Mieszkańcy: 25000, niskie podatki (1 błyszk/100 mieszkańców)
Armia: 5000 żołnierzy, średni żołd (3 błyszki/100 żołnierzy), średnie morale (60%)

Zasoby (posiadana wartość/produkcja/zużycie):
Żywność – 400/150/250
Energia – 400/150/250
Materiały – 650/150/0
Numenery – 0/0/0
Błyszki – 1100/250/150

I Rada Nihliesh
MJP

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.