Drey

jeden z szefów Choddos

Description:

Bezpośredni przełożony Vicka, Basila i Harlonda oraz zleceniodawca ich ostatniej misji. To on przekazał im sygnalizator i polecił użycie go po wykonaniu zlecenia.

Bio:

Drey

Nihliesh MJP